Състояния и заболявания

Ревматична полимиалгия и темпорален артериит на Horton (Хортън)

На английски език: polymyalgia arteriitica, polymyalgia rheumatica, giant-cell arteritis (GCA), temporal arteritis, Horton disease

Съдържание

 1. Ревматична полимиалгия и темпорален артериит на Horton (Хортън)
 2. Диагноза, диференциална диагноза, лечение и прогноза

Определение за ревматична полимиалгия и темпорален артериит на Horton (Хортън)

Гигантоклетъчен артериит, обикновено засягащ a.carotis, проявяващ се като темпорален артериит и/или ревматична полимиалгия.

Честота: 80/100 000 заболявания годишно сред хора над 50-годишна възраст; обикновено при по-възрастни жени (75%); 50% от пациентите страдат от темпорален артериит и от ревматична полимиалгия.

Клинична картина

 • Темпорален артериит на Horton:
  • Болки в слепоочията, главобопие, евентуално болки при дъвчене (масетерни болки)
  • Болки в очите, смущения на зрението, amaurosis fugax, опасност от ослепяване! (При запушване на a.centralis retinae ce наблюдава черешовочервено петно във fovea centralis)
  • Слепоочната артерия (a. temporalis) e задебелена и болезнена (евентуално без пулс при палпация)
  • Общи симптоми: разбитост, евентуално температура, загуба на тегло, депресии
 • Ревматична полимиалгия:
  • Симетрични силни болки в раменния пояс и таза. чувствителност при натиск в зоната на мишците
  • Сутрешна скованост
  • Депресивно настроение, загуба на тегло

Лабораторни данни

СУЕ е ускорена (> 50 mm през първия час), евентуално лека левкоцитоза и анемия (креатинкиназата /СК/ е в норма, липсват автоантитела)

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари