Състояния и заболявания

Ревматична полимиалгия и темпорален артериит на Horton (Хортън)

На английски език: polymyalgia arteriitica, polymyalgia rheumatica, giant-cell arteritis (GCA), temporal arteritis, Horton disease

Съдържание

 1. Ревматична полимиалгия и темпорален артериит на Horton (Хортън)
 2. Диагноза, диференциална диагноза, лечение и прогноза

Определение за ревматична полимиалгия и темпорален артериит на Horton (Хортън)

Гигантоклетъчен артериит, обикновено засягащ a.carotis, проявяващ се като темпорален артериит и/или ревматична полимиалгия.

Честота: 80/100 000 заболявания годишно сред хора над 50-годишна възраст; обикновено при по-възрастни жени (75%); 50% от пациентите страдат от темпорален артериит и от ревматична полимиалгия.

Клинична картина

 • Темпорален артериит на Horton:
  • Болки в слепоочията, главобопие, евентуално болки при дъвчене (масетерни болки)
  • Болки в очите, смущения на зрението, amaurosis fugax, опасност от ослепяване! (При запушване на a.centralis retinae ce наблюдава черешовочервено петно във fovea centralis)
  • Слепоочната артерия (a. temporalis) e задебелена и болезнена (евентуално без пулс при палпация)
  • Общи симптоми: разбитост, евентуално температура, загуба на тегло, депресии
 • Ревматична полимиалгия:
  • Симетрични силни болки в раменния пояс и таза. чувствителност при натиск в зоната на мишците
  • Сутрешна скованост
  • Депресивно настроение, загуба на тегло

Лабораторни данни

СУЕ е ускорена (> 50 mm през първия час), евентуално лека левкоцитоза и анемия (креатинкиназата /СК/ е в норма, липсват автоантитела)

Не пропускайте

Коментари