Състояния и заболявания

Рефлуксна болест и рефлукс-езофагит

На английски език: gastroesophageal reflux disease (GERD), gastro-oesophageal reflux disease (GORD), gastric reflux disease, acid reflux disease

Терапия

Консервативно лечение

Обши мероприятия

Леките рефлуксни оплаквания често могат да бъдат излекувани вследствие последователни общи мероприятия: нормализиране на теглото, приемане на малки порции храна, бедна на мазнини, избягване на късното вечерно хранене. Трябва да бъдат отстранени отключващите нокси, например злоупотребата със сладки храни, никотин, вино и концентриран алкохол; да не се ляга веднага след хранене, да се спи с повдигната глава. При възможност следва да се избягва приемът на медикаменти, които понижават налягането на долния сфинктер, например антихолинергични препарати, калциеви антагонисти, нитрати, мента и др.

Медикаменти
 • Медикаменти, които повлияват мотилитета (прокинетични средства ипи гастрокинетични препарати). Действие: покачват тонуса на долния езофагеален сфинктер и предизвикват перисталтика с изпразване на стомаха. Ефективни са единствено при лека степен на рефлуксна болест без езофагит.
 • Cisaprid (например Alimix, Propulsin) – 5-HT4-рецепторен антагонист (5-НТ = 5-hydroxytryptamine = серотонин), предпочитан прокинетик, стимулиращ plexus myentericus на стомашно-чревния тракт. Предимство: липсват екстрапирамидни странични действия.
 • Антагонисти на добутамина (Metoclopramide, Domperidone, Bromopride). Странични действия: екстрапирамидни паркинсоноподобни симптоми, например затруднение при гълтане, гърчове на езика/глътката, дискинезии и др., като антидот се използва Biperidin (Akineton; по-рядко хиперпролактинемия с гинекомастия, нарушения на потенцията, усилена чревна дейност, евентуално с диария. Лекарствени взаимодействия: понижава бионаличността на Phenprocoumon (Marcoumar, Marcumar, Falithrom).
 • Киселинна неутрализация (антиацида) – при лека степен на рефлуксна болест антиацидните средства намаляват оплакванията.
 • Sucralfate. Индикации: при относително рядко срещания алкален рефлукс-езофагит след гастректомия.
 • Потискане на киселинната секреция – средство на избор при рефлукс-езофагит; степента на киселинна супресия определя шанса за оздравяване:
  • H2-блокери – 50%-на редукция на киселинността при средна дозировка;
  • Инхибитори на протонната помпа – пълно потискане на киселинната секреция, респективно висока степен на излекуване.
Ендоскопско-биопсични контролни изследвания при синдром на Barrett (c висок риск от злокачествено израждане)

Оперативна или лапароскопска фундопликация no Nissen

Касае се за операция, при които се променя ъгълът на вливане на хранопровода.

Индикации

Прави се в стадия на усложненията, при недостатъчност на консервативното лечение. При това сфинктерът на хранопровода се придръпва в стомаха. Оперативната смъртност е под 1%, а добри оперативни резултати се наблюдават в около 80% от случаите.

Синдроми след фундопликация

Оплакванията след фундопликация включват:

 • Рецидивиращи оплаквания от рефлукс-езофагит
 • Синдром на Roemheld – чувство на тежест в средната/лявата горна част на корема поради събиране на въздух в стомаха или метеоризъм с рефлекторни сърдечни оплаквания. Причини:
  • Погрешни показания за операция
  • Недобра оперативна техника
  • Новопоявили се заболявания

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари