Състояния и заболявания

Псевдо-Бартер синдром

Етиология на псевдо-Бартер синдром

  • Употреба на слабителни средства
  • Употреба на диуретици

Среща се при млади жени, работещи в медицинския бранш или с anorexia mentalis.

Клиничната картина е както при синдрома на Бартер:

  • Тежка хипокалиемия със слабост, кръвното налягане е в норма
  • Метаболитна алкалоза, хипохлоремия
  • Полиурия и ексикоза
  • Повишаване на ренина, алдостерона и простагландините

Диагнозата се основава на анамнеза, клинично протичане, евентуално доказване на следи от диуретици в урината.

Лечението се състои в психосоматична помощ и отстраняване на отключващите медикаменти.

Не пропускайте

Коментари