Състояния и заболявания

Псевдо-Бартер синдром

Етиология на псевдо-Бартер синдром

  • Употреба на слабителни средства
  • Употреба на диуретици

Среща се при млади жени, работещи в медицинския бранш или с anorexia mentalis.

Клиничната картина е както при синдрома на Бартер:

  • Тежка хипокалиемия със слабост, кръвното налягане е в норма
  • Метаболитна алкалоза, хипохлоремия
  • Полиурия и ексикоза
  • Повишаване на ренина, алдостерона и простагландините

Диагнозата се основава на анамнеза, клинично протичане, евентуално доказване на следи от диуретици в урината.

Лечението се състои в психосоматична помощ и отстраняване на отключващите медикаменти.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари