Състояния и заболявания

Прогресивно-септична грануломатоза

Унаследява се предимно чрез Х-хромозомата. Налице е смущение в процесите на окисление в гранулоцитите. В резултат на това, след нормална фагоцитоза бактериите вътре в клетката не могат да бъдат унищожени.

Не пропускайте

Коментари