Състояния и заболявания

Прогресивно-септична грануломатоза

Унаследява се предимно чрез Х-хромозомата. Налице е смущение в процесите на окисление в гранулоцитите. В резултат на това, след нормална фагоцитоза бактериите вътре в клетката не могат да бъдат унищожени.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари