Състояния и заболявания

Придобити клапни пороци на сърцето

Повечето от придобитите пороци на сърдечните клапи са предизвикани от ревматичен ендокардит, който може да предшества с 10 - 20 години тяхната манифестация. В болшинството от случаите се засягат клапите на лявата камера, които са подложени на по-силно механично натоварване (абсолютната стойност на налягането и неговият градиент са по-високи в лявата сърдечна половина).

Локализация на клапната малформация:

Митралната клапа се засяга изолирано в повече от 50% от случаите. Комбинирано увреждане на митралната и аортната клапа се наблюдава в около 30%. Следователно митралната клапа е засегната в 80% от случаите. Аортната клапа се засяга изолирано в около 15%. Придобитите органични клапни пороци на дясното сърце като цяло са рядко срещани и често са следствие на бактериален ендокардит у наркомани, които ползват венозен достъп. В болшинството от случаите се касае за релативна клапна инсуфициенция:

  • Релативна инсуфициенция на пулмоналната клапа вследствие преразтягане на клапния пръстен в случаи на тежка пулмонална хипертония с различна генеза; При аускултация се чува шумът на Graham - Steel (високочестотен decrescendo шум, непосредствено след пупмоналната сьставка на 2-ри сърдечен тон, с пунктум максимум (p.m.) над пулмоналната клапа.
  • Релативна трикуспидална инсуфициенция вследствие преразтягане на клапния пръстен при дилатация на десния вентрикул (в рамките на дясна сърдечна недостатъчност с различна генеза). При аускултация се открива "духащ" холосистолен шум с пунктум максимум (p.m.) в 4 - то междуребрие вдясно парастернално.

От решаващо значение за функционалната способност на сърцето е видът на обременяване, което настъпва в резултат на клапния порок:

  • Обемно обременяване при клапна недостатъчност с регургитация: то има по-благоприятна прогноза
  • Тензионното обременяване при клапни стенози е с по-неблагоприятна прогноза

В зависимост от тежестта на субективните оплаквания при пороците се различават четири степени (New York Heart Association - NYHA):

  • I.: Липсват оплаквания
  • II.: Оплаквания при по-тежки физически натоварвания
  • III.: Оплаквания при леки физически натоварвания
  • IV.: Оплаквания при покой (сърдечна декомпенсация и залежаване на легло)

Терапевтична стратегия и прогноза

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари