Състояния и заболявания

Портална хипертензия

Портална хипертензия е налице при покачване на налягането в порталната вена над 12 mm / Hg 

Класификация на причините:

Прехепатален блок

 • Периферен блок = тромбоза на лиеналната вена
 • Централен блок = тромбоза на порталната вена

Етиология на прехепаталния блок:

 • Лекостепенна тромбоза при наличие на свръхсъсирваемост (например при Polycythemia vera, прием на съдържащи естрогени контрацептивни средства и др.)
 • Септична тромбоза при инфектиране на пъпната връв у новородените
 • Притискане на порталната вена (тумори, панкреасни кисти, увеличени лимфни възли)
 • Нараняване, перитонит и др.
 • Клинично: Хиперспленен синдром при нормална чернодробна функция

Интрахепатален блок (> 75% от случаите)

 • Пресинусоидален (налягането при затваряне на чернодробните вени обикновено е нормално). Етиология: билхарциоза (шистозомиаза - честа причина в тропиците), миелопролиферативни заболявания, чернодробни метастази и др.
 • Синусоидално. Етиология: чернодробна цироза (75% от случаите с портална хипертензия)
 • Постсинусоидално (налягането при затваряне на чернодробните вени е повишено) = венооклузивни заболявания. Етиология: например чернодробни увреждания, предизвикани от имуносупресори

Постхепатален блок

Етиология на постхепаталния блок:

 • Синдром на Budd-Chiari = запушване на чернодробните вени вследствие тромбоза, притискане от туморна маса или вродени мембранозни запушвания (Азия)
 • Констриктивен перикардит

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари