Състояния и заболявания

Политравма

На латински език: polytrauma
На английски език: polytrauma, multiple traumata

Травмата е водеща причина за летален изход във възрастта между 0 и 44 години.  Политравмата е механична травматична увреда с едновременно засягане на два или повече органа, системи или анатомични региона, което самостоятелно или в комбинация застрашава пряко живота.

Засегнатите системи, органи и анатомични региони при политравма са: черепно - мозъчна травма, лицево-челюстна травма и гръбначно-мозъчна травма; гръдна травма, придружена от дихателна недостатъчност като последствие от пневмоторакс, хемоторакс, белодробна контузия и други вътрегръдни увреди; абдоминална травма с вътрекоремна хеморагия, увреждане на абдоминалните кухи и паренхимни органи; тазови фрактури и счупвания на дългите тръбести кости.

Терминът „златен час” е въведен с цел подчертаване на значението на времевия период, в който пациент с политравма може да бъде успешно третиран при постигане на добра хемостаза и приемливи стойности на артериалното налягане за период от един час след травматичния инцидент. Навременната ресусцитация на политравматизирания пациент е от съществено значение за прогнозата при съвместима с живота травма.

Основните причини за ранен летален изход (първи минути след инцидента) при пациенти с политравма с несъвместими с живота увреди са тежката черепно - мозъчна и съдова травма с неконтролирана хеморагия. По време на първите 5 минути от златния час обикновено свидетели на травматичния инцидент или самият пациент сигнализират системата на спешна медицина.

Терминът „платинени 10 минути” се отнася до първоначалните действия и ресусцитация на пациент с политравма от страна на спешния екип. В този период спешният екип трябва да оцени мястото на инцидента и механизма на травмата, да извърши действия по начална оценка и ресусцитация на пациента. Оценката и ресусцитацията на политравмата на място не трябва да продължава повече от 10 минути. Транспортът до спешно отделение оптимално не трябва да надвишава 10 до 15 минути. В последните 20 до 30 минути от златния час се предприемат диагностично-терапевтични стъпки и хирургични процедури в болнични условия.

Принципи на поведение при лечение на пациенти с политравма

 • Организиран екипен подход:
  • Голяма сложност в диагностиката, ресусцитацията и терапията
  • АBCDE подход на преценка и терапия
 • Предположение за наличие на по-тежка травма:
  • Приема се наличие на по-тежка от установената увреда и на множество пропуснати увреди до потвърждаване на диагнозата
 • Лечение преди поставена диагноза:
  • Спешността на ситуацията налага лечение, базирано само на първоначална кратка оценка
 • Системен подход и задълбочен преглед:
  • Начална оценка на жизнените функции, последвана от ресусцитация
  • Най-често се пропускат увреди при пациенти в безсъзнание
 • Честа преоценка:
  • Спомага за установяването на ранни признаци на влошаване, за прилагане на корективни действия и за преценка на ефекта им
 • Времето за начална оценка, триаж, транспорт и ресусцитация е ограничено

Характеристика на пациент с политравма

 • Пиков период на политравматични инциденти:
  • лято (юли/август), уикенд (събота), в нощните часове често е налице констелация от посттравматични нарушения
  • безсъзнание, хипоксия, хипотензия
 • Невъзможна идентификацията на пациента и анамнеза
 • Наличие на „пълен стомах”
 • Подозрения за травма на шийния гръбнак
 • Проблемни дихателни пътища
 • Чести ятрогенни увреди
 • Висока честота на медико-легални проблеми
Източник(ци):

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02 „ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари