Състояния и заболявания

Полипи на дебелото черво

Честота

При възрастните се откриват в около 10% (в патологоанатомичните отделения), с напредването на възрастта те зачестяват (при пациенти над 60 години - в около 20% от случаите). Над половината от полипите на дебелото черво са разположени в ректума.

Патоанатомия

Като полип се обозначава всяка протрузия към лумена на червото. В колона се различават четири хистологични типа:

  • Аденоми
  • Хамартоми
  • Хиперпластични и възпалителни полипи

Аденоми

Това са епителни тумори с особено значение за патогенезата на дебелочревния карцином. Болшинството от карциномите на дебелото черво се развиват на базата на аденоми, т.е. важна е последователността аденом-карцином! При това епителната дисплазия представлява преканцероза. Докато последната не инфилтрира muscularis mucosa, не настъпва и метастазиране. При прекрачването на тази бариера е налице инвазивен карцином. Пациентите с аденоми са застрашени от развитие на аденоми (с евент. карциномно израждане) и на други места в дебелото черво.

Вилозен аденом

Често е разположен на широка основа, въсите могат да доведат до образуване на слуз със загуба на вода и калий. Този тип аденом показва най-висока честота на израждане!

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари