Състояния и заболявания

Полимиозит и дерматомиозит

Диагноза

  • Клинично протичане
  • Повишение на креатинкиназата (СК)
  • Електромиограма (EMG): миопатични и денервационни признаци
  • Мускулна биопсия с хистология (кръглоклетъчни инфилтрати около мускулните влакна, Т-клетки с шиповидни израстъци)
  • Търсене на тумор

Лечение

При тумор асоциираната форма отстраняването на тумора може да доведе до подобрение. В противен случай се дават стероиди и евентуално имуносупресори.

Прогноза

След пет годишно лечение: в 50% - пълни ремисии, в 30% - частични ремисии, в 20%-прогресиране на заболяването.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари