Състояния и заболявания

Полимиозит и дерматомиозит

Определение за полимиозит и дерматомиозит

Полимиозит е възпалително системно заболяване на скелетната мускулатура с лимфоцитна инфилтрация (особено периваскуларно).

Дерматомиозит е полимиозит със засягане на кожата.

Рядко заболяване. Съотношението на жените към мъжете възлиза на 2:1. Често е налице носителство на HLA-B8 и HLA-DR3.

Етиологията е неизвестна.

Класификация

  • Идиопатичен полимиозит (30% от случаите). Водещ симптом: слабост на проксималната мускулатура на крайниците
  • Идиопатичен дерматомиозит (25% от случаите): Водещ симптом: мускулна слабост като при идиопатичния полимиозит и кожни явления
  • Полимиозит/дерматомиозит при злокачествени заболявания (10%)
  • Полимиозит/Дерматомиозит с васкулит в детската възраст (5%)
  • Полимиозит/Дерматомиозит при колагенози ("overlap group") (преходни групи на т.нар. "синдроми на припокриване") (30%)

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари