Състояния и заболявания

Полимиозит и дерматомиозит

Определение за полимиозит и дерматомиозит

Полимиозит е възпалително системно заболяване на скелетната мускулатура с лимфоцитна инфилтрация (особено периваскуларно).

Дерматомиозит е полимиозит със засягане на кожата.

Рядко заболяване. Съотношението на жените към мъжете възлиза на 2:1. Често е налице носителство на HLA-B8 и HLA-DR3.

Етиологията е неизвестна.

Класификация

  • Идиопатичен полимиозит (30% от случаите). Водещ симптом: слабост на проксималната мускулатура на крайниците
  • Идиопатичен дерматомиозит (25% от случаите): Водещ симптом: мускулна слабост като при идиопатичния полимиозит и кожни явления
  • Полимиозит/дерматомиозит при злокачествени заболявания (10%)
  • Полимиозит/Дерматомиозит с васкулит в детската възраст (5%)
  • Полимиозит/Дерматомиозит при колагенози ("overlap group") (преходни групи на т.нар. "синдроми на припокриване") (30%)

Не пропускайте

Коментари