Състояния и заболявания

Подостър тиреоидит на Де Кервен (de Quervain)

На английски език: De Quervain's thyroiditis, subacute granulomatous thyroiditis, giant cell thyroiditis

Етиология

Неясна, често се развива след вирусна инфекция на дихателните пътища. Налице е генетично предразположение (често съчетано с носителство на HLA-B 35). Съотношението на жените към мъжете възлиза на 5:1

Клинична картина на подостър тиреоидит на Де Кервен (de Quervain)

Разбитост и лошо общо състояние, евентуално температура

Щитовидната жлеза често е болезнена при палпация, но може и да е нормална ("silen"/ "тиx" тиреоидит), функцията на щитовидната жлеза в началото е хипертиреоидна, а по-късно става еутиреоидна, евентуално хипотиреоидна.

Лабораторни данни

Екстремно ускоряване на СУЕ, при нормален брой на левкоцитите.

Ехографско изследване

Хипоехогенни, отчасти сливащи се участъци от щитовидната жлеза

Сцинтиграма

Силно е понижено отлагане на радиоизотопа, налице са студени възли

Тънкоиглена биопсия с хистологично изследване

Грануломатозен тиреоидит с епителоидни и гигантски клетки

Лечение на подострия тиреоидит на Де Кервен (de Quervain)

Спонтанно излекуване се наблюдава в 28% от случаите (без провеждане на терапия); не се дават тиреостатици (а евентуално кортикостероиди)

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари