Състояния и заболявания

Пневмонии при пациенти с понижени защитни сили

Пневмонии, предизвикани от първично непневмотропни вируси

  • Цитомегален вирус (CMV)
  • Вирусът на Herpes simplex (HSV)
  • Вирусът на Varicella-Zoster (VZV)

Пневмония, причинена от Pneumocystis carinii

За подробности виж при конкретното заболяване

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари