Състояния и заболявания

Пневмонии при пациенти с понижени защитни сили

Пневмонии, предизвикани от първично непневмотропни вируси

  • Цитомегален вирус (CMV)
  • Вирусът на Herpes simplex (HSV)
  • Вирусът на Varicella-Zoster (VZV)

Пневмония, причинена от Pneumocystis carinii

За подробности виж при конкретното заболяване

Не пропускайте

Коментари