Състояния и заболявания

Персистиращ урахус

След раждането урахусът закърнява и се трансформира в plica vesicoumbilicalis medialis. В случай че не облитерира, остава като фистулен ход между пикочния мехур и основата на пъпа. През фистулния отвор изтича урина на капки. Протокът може да се инфектира с последващ флегмон на предната коремна стена или гноен цистит. За диагнозата допринася изследването на отделената уриноподобна секреция, а също така цистография през фистулния ход. Наблюдава се и непълно закърняване на урахуса, при което се образува киста, достигаща често големи размери. Кистата се разполага ретроперитонеално по вътрешната повърхност на предната коремна стена. Тя може да бъде безсимптомна и да се прояви при инфектиране. И в двата случая лечението е оперативно – ексцизия.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари