Състояния и заболявания

Персистиращ урахус

След раждането урахусът закърнява и се трансформира в plica vesicoumbilicalis medialis. В случай че не облитерира, остава като фистулен ход между пикочния мехур и основата на пъпа. През фистулния отвор изтича урина на капки. Протокът може да се инфектира с последващ флегмон на предната коремна стена или гноен цистит. За диагнозата допринася изследването на отделената уриноподобна секреция, а също така цистография през фистулния ход. Наблюдава се и непълно закърняване на урахуса, при което се образува киста, достигаща често големи размери. Кистата се разполага ретроперитонеално по вътрешната повърхност на предната коремна стена. Тя може да бъде безсимптомна и да се прояви при инфектиране. И в двата случая лечението е оперативно – ексцизия.

Не пропускайте

Коментари