Състояния и заболявания

Персистиращ артериален проток (ductus Botalli persistens)

Синоними: Отворен ductus Botalli, отворен артериален проток
На английски език: Patent ductus arteriosus (PDA), ductus Botalli persistens, ductus arteriosus persistens, ductus arteriosus Botalli

Отворен ductus Botalli представлява 10% от всички вродени пороци; отношението мъже:жени е 1:2, често се открива у новородени.

Класификация

  • Изолиран персистиращ артериален проток (PDA)
  • Персистиращ артериален проток (PDA) в комбинация с други пороци:
    • Некомпенсиращ персистиращ артериален проток (PDA)
    • Компенсиращ персистиращ артериален проток (PDA) - прави живота възможен (например при критична пулмонална стеноза или пулмонална атрезия)

Не пропускайте

Коментари