Състояния и заболявания

Персистиращ артериален проток (ductus Botalli persistens)

Синоними: Отворен ductus Botalli, отворен артериален проток
На английски език: Patent ductus arteriosus (PDA), ductus Botalli persistens, ductus arteriosus persistens, ductus arteriosus Botalli

Отворен ductus Botalli представлява 10% от всички вродени пороци; отношението мъже:жени е 1:2, често се открива у новородени.

Класификация

  • Изолиран персистиращ артериален проток (PDA)
  • Персистиращ артериален проток (PDA) в комбинация с други пороци:
    • Некомпенсиращ персистиращ артериален проток (PDA)
    • Компенсиращ персистиращ артериален проток (PDA) - прави живота възможен (например при критична пулмонална стеноза или пулмонална атрезия)

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари