Състояния и заболявания

Първична билиарна цироза

Първичната билиарна цироза (ПБЦ) представлява късен циротичен стадий на хроничния негноен деструктивен холангит с неизвестна етиология. Заболяването обхваща около 1% от случаите с цироза, в над 90% от случаите са засегнати жени над 40-годишна възраст. Етиологично се касае се за автоимунно заболяване

Патоанатомия

Различават се 4 хистологични стадия:

I ст.: Фокална възпалителна реакция в зоната на малките жлъчни пътища (лимфоцити, моноцити, епителоидни грануломи)

II ст.: Пролиферация на жлъчните пътища с оформяне на псевдожлъчни пътища

III ст.: Допълнителна перилобуларна фиброза, некрози тип "проядени от молци" и разрушаване на малките жлъчни пътища

IV ст.: Цироза (обикновено микронодуларна), макроскопски - тъмнозелен черен дроб

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари