Състояния и заболявания

Отравяния с неорганични киселини и основи

Съдържание

  1. Отравяния с неорганични киселини и основи
  2. Клинична картина
  3. Усложнения
  4. Лечение

Неорганичните киселини и основи са едни от честите причинители на остри битови или професионални отравяния. Те са предимно случайни, по-рядко умишлени с цел самоотравяне.

Неорганичните киселини са течности, безцветни или различно оцветени:  азотна киселина (летална доза 5-10 мл.), сярна киселина - летална доза 3 мл., солна киселина - концентрирана и разредена, фосфорни киселини. Постъпват в организма през храносмилателната и дихателна система и предизвикват иритативно-корозивни промени по засегнатите лигавици. Възможно е попадане и върху кожата с образуване на раневи повърхности - коагулационната некроза с различна оцветка на некротичните участъци /жълтеникави при азотната киселина белезникави при солна киселина, черни при сярна киселина / . Неорганичните основи са твърди, аморфни или кристални вещества или течности: натриева основа, калиева основа (летална доза 4 - 6 мл.),  амониева основа (летална доза 3 мл.), калциев окис, стронциев окис, бариев окис, амониев карбонат, калиев карбонат, натриев силикат (” водно стъкло “), които разтворени във вода водят до увреждания, подобни на неорганични основи.

Входна врата - храносмилателната, рядко дихателната система, често увреждане на кожата.

Предизвикват коликвационна некроза с проникване на промените в дълбочина. Неорганичните киселини и основи имат подобна клинична характеристика, усложнения и лечение.

Автор(и): Доц. Анета Хубенова, завеждащ клиниката по токсикология в институт "Пирогов"

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари