Състояния и заболявания

Отравяне със симпатиколитици с пресинаптично действие

Основен представител е Chlophazolin (Clonidin, Catapres, Clofelin). Имидазолово производно, чийто антихипертензивен ефект се свързва с възбуждане пресинаптичните алфа - адренергични рецептори на нивото на централните адренергични синапси. Притежава и седативен ефект. Постъпва през устата или парентерално, има добра и бърза резорбция, метаболизира се в черния дроб и се елиминира с урината под формата на различни метаболити.

Токсично действие

Хлофазолинът инхибира симпатикусовото действие на ниво ЦНС. Към периферията не постъпват симпатикусови импулси, сърдечните съкращения се разреждат, блокира се AV - провеждането. Понижава се минутният сърдечен обем, а периферното съдово съпротивление силно намалява . Налице е разстройство в кръвообращението, обхваща се дихателният и вазомоторен център.

Клинична картина

Церебротоксичен синдром - отпадналост, сънливост, кома ,тесни зеници ,забавено дишане до апное, гърчове при деца

Кардиоциркулаторен синдром - брадикардия, артериална хипотония, шок

Общотоксичен синдром - подчертана блядост, студена кожа, сухи лигавици

ЕКГ - характеристика - синусова брадикардия (задължителна) и брадиаритмия, заместителни екстрасистоли, нарушена проводимост с различностепенен AV - блок.

Диагноза

Брадикардия при нарушено съзнание, артериална хипотония, сухи лигавици, тесни зеници, подчертана блядост и анамнеза за прием на медикамента. Химико - токсикологичен анализ на биологични продукти - кръв и урина за хлофазолин или метаболитите му.

Диференциална диагноза

С отравяне от чемерика, дигиталисови препарати, фосфороорганични пестициди, холиномиметици , черепномозъчна травма.

Лечение

Стомашна промивка с разтвор на медицински въглен, салинни очистителни (внимание за засилване брадикардията и хипотонията от вагусово дразнене ! ). Atropinun sulfuricum и Effortil за преодоляване на брадикардията и артериалната хипотония , форсирада диуреза, дихателна и циркулаторна реанимация. При нужда - Dopamin.

Автор(и): Доц. Анета Хубенова, завеждащ клиниката по токсикология в институт "Пирогов"

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари