Състояния и заболявания

Отравяне с въглероден окис

Въглеродният окис се среща навсякъде, където има условия за непълно горене на вещества, съдържащи въглерод. Влиза в състава на различни газове: коксов, светилен, доменен, барутни газове, изгорели газове от автомобили. Безцветен газ без мирис и цвят. Токсично действие. Причинява директна и индиректна хипоксия - с хемоглобина образува карбоксихемоглобин. При насищане на 66% от хемоглобина с СО настъпва летален изход. Афинитет и към цитохромоксидазата и миоглобина. Преминава плацентарната бариера и може да предизвика смърт на плода или уродства. Пациентите с остро отравяне с СО запазват розов цвят на кожа и лигавици!

Патологоанатомична картина

Аленочервен цвят на венозната кръв. Зачервяване и оток на меките мозъчни обвивки и на главния мозък, кръвоизливи в мозъчното вещество, дегенеративни изменения в мозъчните ганглии.

Клинична картина

Основните клинични симптоми са невропсихични като в зависимост от изявата им се наблюдават 4 форми на клинично протичане:

  • Свръхостра (мълниеносна) форма - с асфиксия, кома, гърчове и смърт
  • Тежка форма - кома с променен мускулен тонус, нарушено дишане, артериална хипертония, хипергликемия, инфарктоподобен ЕКГ- образ, задържане на комата дни наред
  • Средно тежка форма - кратка загуба на съзнанието, болки по мускулите, главоболие, световъртеж, адинамия
  • Лека форма- запазено съзнание с общотоксични прояви от главоболие, адинамия, болки във вратната мускулатура (карбоксимиоглобин!), тризмус на вратната мускулатура, гадене, повръщане, инфарктоподобен ЕКГ-образ, хипергликемия

След тежю отравяне с въглероден окис - слединтоксикационен синдром, с церебрални прояви: главоболие, безсъние, раздразнителност, нарушение на паметта и интелекта, токсични полиневрити, ендокринни нарушения.

Лечение на острата интоксикация с олово

Извеждане на пострадалия извън средата с въглероден окис, даване на кислород, като предварително са почистени устата и горните дихателни пънища от повърнати материи. Интубиране при нарушено дишане и активна дихателна реанимация! Хипербарна оксигенация при възможност като метод на избор за лечение. Борба с мозъчния и белодробен оток с глюкокортикостероиди високи дози до 4 - 6 mg/кг.т. i.v., Dexamethazon 4 - 8 mg i.v., диуретици, хипертоничен разтвор на глюкоза - 20%, бронходилататори, калциеви препарати. Обменно кръвопреливане. Хемотрансфузия на изогрупова кръв. В условията на пожари, освен CO и други газове, които се отделят в зависимост от това какви материи горят / фосген, циановодород при пластмаси и други изкуствени материи, серни окиси и др./, се отделят твърди микроскопични частици, които играят ролята на механичен фактор в състава на пушечните газове. При инхалиране на пушек с CO основните увреждания са на белите дробове - запълване на интерстициалното пространство, алвеолите и намаляване на дихателната повърхност от твърдите частици. Налице са диспнея, повърхностно дишане, цианоза, недостиг на въздух с намалена респираторна подвижност, отслабено дишане с бронхоспазъм, дифузно свиркащи хрипове.

При тежки случаи - хепатизация на белия дроб. В условия на пожари да не се пренебрегват и термичния и барофактор - възможни изгаряния на горните дихателни пътища, спонтанен пневмоторакс и други. Лечение: дихателна реанимация, лаваж на бронхиалното дърво няколкократно, бронходилататори, глюкокортикостероиди, инхалации с глюкокортикостероиди и брон- ходилататорни средства.

Хронични отравяния

При хронична експозиция на СО най-често в професионална среда.

Основни клинични прояви

Церебрастения, диенцефалоза, полиневрити, стенокардни пристъпи, тиреотоксикоза, импотентност, пернициозоподобна анемия, полицитемия, спленомегалия и други, често пъти нехарактерни прояви. След прекарана тежка остра интоксикация с СО подобни оплаквания до нарушение на паметта и интелекта.

Лечение на хроничната интоксикация с олово

Събиране на анамнестични данни за прекарано остро отравяне, прекратяване контакта с СО, симптоматично лечение, церебропротективно лечение с глюкозо-инсулинови инфузии с Orozetam, Pyramem, витамини от група В, ензимни препарати, Encefabol, физиотерапевтични процедури, рехабилитация - физикална и психическа.

Автор(и): Доц. Анета Хубенова, завеждащ клиниката по токсикология в институт "Пирогов"

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари