Състояния и заболявания

Отравяне с олово и съединенията му

Оловото е синкавосив метал от четвърта група по таблицата на Менделеев. Образува два вида съединения - от втора валентност плумбо - и от четвърта валентност - плумби съединения. С широко приложение в моторното дело, бояджийството, производството на акумулатори, в индустрията и др. Причинява остри и хронични отравяния по инхалаторен път при инхалиране на оловни пари и прах, през храносмилателната система при консумация на храна, съхранявана в гледжосани съдове или на вода от включени към водоснабдяването оловни тръби, при близане на оловни играчки и предмети от малки деца. През кожата проникват мастноразтворими олово-съдържащи препарати. В клетките оловото разстройва нормалната порфиринова обмяна като уврежда синтеза на делта-аминолевулиновата киселина, причинява сегментна демиелинизация на периферни нерви, оказва въздействие върху бъбрека, върху черния дроб, сърдечно-съдовата система, репродуктивната система.

Клинична картина

 1. Общотоксичен синдром - отпадналост, адинамия, хипотермия, студена пот.
 2. Гастроинтестинален синдром - увеличена саливация, гадене, повръщане, коремни болки, диария сменяща се със запек, сива ивица по гингивите
 3. Неврологичен синдром - оловна енцефалопатия, предимно при деца, с хиперактивитет, учебни проблеми, финни моторни дисфункции, полиневрит - периферна невропатия предимно при възрастни
 4. Нефротоксичен синдром - токсична нефропатия, синдром на Фанкони (аминоацидурия, фосфатурия, глюкозурия, ренална тубулна ацидоза), който е реверзибелен, артериална хипертония, а при хронично въздействие - намалена секреция на пикочната киселина и условия за подагра.
 5. Анемичен синдром - увеличава се нивото на свободния еритроцитен протопорфирин, което е ранен признак при ниво на олово в кръвта 15 mg/l, преди появата на анемичния синдром.
 6. Репродуктивен синдром - стерилитет, спонтанни аборти, намалена продукция на сперма, риск от конгенитални аномалии при хронични въздействия.

Диагнозата на оловното остро и хронично отравяне е предимно лабораторна

 • олово в кръвта - при деца нормата е до 200 микрограма/л и при възрастни 300-400 мг/л 
 • свободен еритроцитен протопорфирин в кръвта
 • делта-аминолевулинова киселина - увеличена екскреция
 • пълна кръвна картина - базофилно пунктирани еритроцити, еозинофилия, желязодефицитна анемия, данни за увредена чернодробна и бъбречна функция (трансаминази увеличени, урея и креатинин повишени, албуминурия)
 • рентгенографии на дълги кости - оловни ивици (при хронична експозиция)

СаNa2EДТА - мобилизационен тест - скрининг за мобилизиране на оловото от депата

 • Възрастни - СаNa2EДТА 1 г или 500 mg / кв.м. повърхност с 250-500 мл глююза 20% р-р за 1 до Зчаса i.v. или 1 г или 500 mg /кв.м. интрамускулно. Събира се 24 часова урина и се изследва за оловна концентрация. При резултат по-голям от 1 (получен по формулата, представена по-долу) е необходимо лечение с хелатообразуващи антидоти.
 • Деца - СаNa2EДТА 500мг/кв.м. повърхност интрамускулно (макс.1 г.) или CaNa2EДTA 500мг/кв.м.повърхност с 5% р-р на глюкоза 250 мл. i.v. за 1 час. Събира се 24-часова урина (може и 6 - 8 часова). При резултат по-голям от 0,6 - включване на хелатори в лечението.

Формула за изчисление необходимостта от хелато-антидотно лечение

 

екскретирано с урината олово в микрограма

________________________________________   = > 1

калциево-натриев ЕДТА
 

Лечение

стомашна промивка с разтвор на медицински въглен, салинни очистителни с предимство на натриум сулфурикум (образува неразтворим оловен сулфат), кисела форсирана диуреза, хемодиализно лечение, симптоматични средства, диета, за подкисляване рН на организма (месна храна, амониев хлорид, натриев цитрат).

Антидотно лечение с хелатоантидоти

СаNа2ЕДТА - не прониква в клетките, образува стабилен комплекс с оловото от екстрацелуларните депа и повишава елиминирането му - 5 дни лечение, 3 дни почивка и отново 5 дни лечение с няколкократни курса - 15 - 20 - до 75 mg/кг.т., разпределен през интервали от 4 или 6 часа в глюкозиран серум 250-500 мл.бавно i.v.!

Dimercaprol (БАЛ) - образува стабилен хетероцикличен комплекс с оловото, което улеснява фекалната и уринарната му екскреция. Добра прониквателна способност в еритроцитите и мозъчните клетки, с начално действие на 30-тата минута и максимум на 4-5-ия час.

D-Penicilamin - през устата, предимно върху уринарната екскреция на оловото. До 2000 mg за 24 часа през устата

Автор(и): Доц. Анета Хубенова, завеждащ клиниката по токсикология в институт "Пирогов"

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари