Състояния и заболявания

Отравяне с невролептици с анксиолитично действие (бензодиазепини)

Бензодиазепиновите лекарствени средства са с широко приложение поради значителния си анксиолитичен, еухипнотичен, антиепилептичен и централномиорелаксиращ ефект.

По - известните са:

  • Анксиолитици - Medazepam , Clonazepam, Phenazepam
  • Еухипнотици - Estazolam, Nitrazepam (притежават сънотворен и седативен ефект)
  • Антиепилептични - Diazepam, Clonazepam, Nitrazepam
  • Централномиорелаксиращи - Diazepam, Tetrazepam

Острите отравяния са предимно умишлени, по-рядко случайни, по перорален път. Бензодиазепините притежават бърза чревна резорбция и фиксация към плазмените протеини с образуване на токсопротеинови комплекси . Метаболизират се в черния дроб. Елиминират се непроменени през бъбреците в незначителни количества. Някои от тях се включват в ентерохепатална рециркулация. Бензодиазепините засилват потискащия ЦНС - ефект на другите церебродепресивни средства и алкохола.

Патоморфология

Хиперемия и оток на меките мозъчни обвивки и мозъчни структури, застой във вътрешните органи - неспецифични промени.

Клинична картина

Основният синдром е церебротоксичният със степенно нарушение на съзнанието до кома с различна продължителност. Често е налице дихателна депресия, със застойни и възпалителни белодробни усложнения.

Лечение

Стомашна промивка с воден разтвор на медицински въглен, салинни очистителни средства, очистителни клизми особено при по-голяма продължителност на коматозното състояние, дихателна реанимация, профилактика на белодробните усложнения с включване на ранна физикална рехабилитация . При тежка степен на отравяне - екстракорпорално очистване с хемоперфузия или плазмен обмен. Поддържане на стабилна хемодинамика. Антидотно лечение с: неспецифичен антидот Centrophenoxin 4 - 6 - кратно приложение по 250 mg i.v. / 24 часа, Effortil no 1 - 2 амп. през 1 - 2 часа i.v., специфичен антидот Flumazenil амп. от 0,5 mg / 5 мл. i.v. струйно и капелно в система като терапевтичен фон поради бързо изчерпващия му се ефекг. Хипероксиданти - Pyramem, Orozetam до 4 - 8 г. / 24 часа i.v.

Протичане

Продължително задържане на церебротоксичните явления със световъртеж и нестабилност, нистагъм и адинамия.

Автор(и): Доц. Анета Хубенова, завеждащ клиниката по токсикология в институт "Пирогов"

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари