Състояния и заболявания

Отравяне с карбамати

Представителите на тази група препарати за растителна защите се използват предимно като инсектициди, хербициди, фунгициди и нематоциди (тиобенкарб, сатурн, ронит, бетанекс и др. ). Предизвикват спонтанна хидролиза на ацетилхолинестеразата. Натрупването на ацетилхолин в областта на рецепторите е значително по-малко и за по-кратко време от това при въздействието на фосфороорганичните пестициди. Някои от представителите на карбаматите инхибират ензимни системи със сулфхидрилни и аминогрупи, с което водят бързо до клетъчна хипоксия и нарушен клетъчен метаболизъм.

Патоморфология

Подобна на тази при отравяне с дитиокарбамати.

Клинична картина

Независимо от входната врата отравянето протича с два основни синдрома - мускарино-подобен (холиномиметичен) и никотиноподобен.

Лабораторна диагностика

Намалена ацетилхолинестераза в серума в първите 12 - 24 часа с бързо възстановяване в следващите дни, понякога и без прилагане на антидотно лечение. Наличие на съчетание между двата основни клинични синдрома.

Диференциална диагноза

С фосфороорганично отравяне - основните два клинични синдрома са много по-леко изразени, по-рядко се наблюдава кома, гърчове и нарушено дишане.

Лечение

Стомашна промивка с воден разтвор на медицински въглен, очистителни средства за чревния тракт. Неутрална форсирана диуреза. Антидотно лечение с атропин по налични холиномиметични прояви в значително по-малки дози от тези при фосфороорганичното отравяне. Холинестеразоактиватори не се прилагат поради възможността да редуцират ефекта на атропина. Реанимационно и симптоматично лечение.

Автор(и): Доц. Анета Хубенова, завеждащ клиниката по токсикология в институт "Пирогов"

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари