Състояния и заболявания

Отравяне с етиленгликол (антифриз)

Етиленгликолът (антифриз) е двувалентен алкохол с голяма химическа активност и широко приложение в автомобилното дело и други отрасли на промишлеността. Безцветна течност, разтворим във вода. Токсично действие. Постъпва в организма предимно през устата, рядко през кожата или инхалаторно. Оказва локален иритативен ефект върху лигавицата на храносмилателната система поради добрата си водоразтворимост. Метаболизира се с участието на алкохолдехидрогеназата. Етиленгликолът и неговите метаболити се елиминират предимно през бъбреците. В неразградено състояние той действа като всички алкохоли с наркотичен ефект върху ЦНС. Метаболитите му се явяват с избирателна токсичност спрямо бъбречната тъкан, предимно тубулния anapaт. Летална доза от 20 до 100 мл. за възрастни и от 1 - 1,5 мл/кг.т. за деца.

Патоморфология

Иритативни промени по лигавицата на стомаха и червата, хиперемия на меките обвивки на главния мозък и мозъчната кора, дегенеративни промени в тубулния апарат на нефрона, специфични за действието на етиленгликола върху бъбрека.

Клинична картина

Набюдават се три стадия в протичането на острото отравяне: първи стадий - наскоро след приема гастроинтестинални прояви с многократни повръщания и диарични изхождания поради локалния иритативен ефект и церебрални прояви с главоболие, световъртеж, степенно нарушение на съзнанието до кома, гърчове. Наличие на метаболитна ацидоза. втори стадий - церебрални, дисметаболитни и нефротоксични прояви с картината на остра бъбречна недостатъчност в нейните две фази - олигоанурична и полиурична. трети стадий - репарационен. Той започва с полиуричната фаза на остра бъбречна недостатъчност (ОБН) и продължава средно до 2 години след отравянето.

Лабораторни изследвания

Метаболитна ацидоза, повишено ниво на урея и креатинин, химико - токсикологично доказване на етиленгликол или метаболити в кръвта

Диагноза

Прием на етиленгликол, високостепенна метаболитна ацидоза, гастроинтестинални и церебрални прояви, съчетани с остра бъбречна недостатъчност (ОБН)

Лечение

Детоксично - депурационно лечение с хемодиализа или специализирана хемодиализа с добавка на антидот Na2EДTA, алкална форсирана диуреза. Стомашна промивка с разтвор на медицински въглен, течен парафин за депурация на чревния тракт. Антидотно лечение с етилов алкохол през устата - 50 - 150 мл. концентрат, i.v. 5% етанолов разтвор на глюкоза - по 500 мл през 4 часа първото денонощие и през 6 часа през следващите 2 денонощия, Na2EДTA i.v. и Calcium gluconicum като антидот на метаболита калциев оксалат 10 мл 10% разтвор 4-6 пъти дневно в следващите 3 - 4 дни. Корекция на ацидозата с Natrim bicarbonicum 8,4% разтвор. Инфузионна и кардиоциркулаторна реанимация при екзотоксичен шок, органопротективно лечение.

Симптоматично лечение

При остра бъбречна недостатъчност - диализно лечение.

Автор(и): Доц. Анета Хубенова, завеждащ клиниката по токсикология в институт "Пирогов"

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари