Състояния и заболявания

Отравяне от ухапване от змии

В нашата страна отровните змии са пепелянка, остромуцунеста пепелянка, каменарка и усойница. Отровата им се образува в максиларните жлези в областта на горната челюст и се излива през отвора на кучешките им зъби при ухапването. Тя съдържа комплекс от токсични вещества, с невротоксичен, цитотоксичен и коагулопатичен ефект (проявен с хемолиза, хеморагия или тромбоза).

Клинична картина

Болка от убождане с локални промени - на мястото на убождането се установяват две хеморагични петна с големина на просено до лещено зърно, неизчезващи при натиск. Наскоро след ухапването локален оток, зачервяване.

Общотоксични прояви - прилошаване, изпускане по малка нужда, гадене и повръщане, нарушение на артериалното налягане, колапсни прояви, шок. В следващите часове характерна птоза на клепачите (преходна), която е патогномоничен белег заухапване от змия

Токсо-алергични прояви - обрив със сърбеж по кожата, оток на меките тъкани, клепачите, устните, оток на ларинкса, хеморагичен колит, токсо-алергичен шок. фебрилитет.

Лечение

Дори и да има съмнение за ухапване, поведението е задължително както при сигурно ухапване. Налагане на стегната превръзка (при ухапване на крайник) над мястото наухапването (поставяне на турникет) с отпускане на всеки 10-15 минути. Убождане със стерилна игла или скалпел на няколко места около ухапания участък и изцеждане на кръвта. Обработка на мястото на ухапване със спиртен или риванолов разтвор. Антиалергичен коктейл с глюкокортикостероиди, антихистаминов препарат при добро артериално налягане, вит.С, при нужда адреналин. Антидотно лечение с противозмийски серум (за всяка страна специфичен с оглед на вида змии, живеещи в съответната страна), 1 амп. (половин ампула) от 100E около мястото наухапването и 1 амп. (половин амп.) интрамускулно. Дезинтоксикиращо лечение с инфузионни разтвори, витамини от група В, симптоматично лечение по отношение промени в коагулацията. При нужда повторение на противозмийския серум в следващите часове и дни. Противотетаничен анатоксин!

Автор(и): Доц. Анета Хубенова, завеждащ клиниката по токсикология в институт "Пирогов"

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари