Състояния и заболявания

Остри извънболнични инфекции на долни дихателни пътища

В групата на острите извънболнични инфекции на долните дихателни пътища влизат пневмонията, трахеобронхитът и бронхиолитът. Бронхиолитът е най-често срещаната вирусна инфекция на долните дихателни пътища при деца. Пневмонията е остро възпаление на белодробния паренхим (алвеоларния епител) в резултат на бактериална, вирусна, фунгална или протозойна инфекция. Острият бронхит (трахеобронхит) представлява остро възпаление на трахеобронхиалната мукоза, като бактериални са причинителите само в 10% от случаите.  Класификацията на пневмонията се прави на базата на различни фактори: клиника, анатомична локализация, микробен причинител, възраст, рискови фактори и подлежащи заболявания) (Таблица1).


Таблица 1: Причинители на остра пневмония при пациенти с различни рискови фактори

Основните рискови фактори за възникване на пневмония са наличие на Хронична Обструктивна Белодробна Болест, застойна сърдечна недостатъчност, онкологично заболяване, компрометиран имунитет, бронхиектазии, диабет, тютюнопушене и спленектомия. Аспирационна пневмония се наблюдава при алкохолици, при гърчови състояния и при мозъчна апоплексия.  

Източник(ци):

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02 „ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари