Състояния и заболявания

Остра левкемия

Острата левкемия е злокачествена клонова неоплазма на хемопоетичните клетки; системна дифузна автономна пролиферация на един левкоцитен клон с изхвърляне на незрели клетки - бласти в кръвта. Терминът "незрели клетки" е цитологично понятие и се отнася до морфологията на левкемните клетки. "Остра" е клиничен термин и се отнася до протичането. В повечето случаи двете понятия имат еднакво съдържание, това означава, че левкемиите с незрели клетки почти винаги протичат остро. При тези, които започват с миелодиспластичен предстадий, могат да минат месеци, дори години, докато острата левкемия се манифестира (от друга страна бластната криза при хронична миелолевкемия протича като остра левкемия.)

Честотата е около 4 случая/100 000 лица/година. 80% от острите левкемии в детската вьзраст са ALL (това е най-честото злокачествено заболяване в тази възраст). 80% от острите левкемии в зряла възраст са AML.

Не пропускайте

Коментари