Състояния и заболявания

Остра диспнея

Диспнея е субективно усещане за недостиг на въздух, за което не съществува обективен метод за изследване и диагностициране. Сам по себе си терминът диспнея е медицински термин, като диагнозата остра диспнея се поставя от лекар на базата на оплакванията, съобщавани от пациента. За остра диспнея се говори тогава, когато оплакванията на пациента не персистират повече от 24 до 48 часа.

Източник(ци):

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02 „ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари