Състояния и заболявания

Остра дихателна недостатъчност

Синоними: шоков бял дроб, респираторен дистрес синдром при възрастните
На английски език: adult respiratory distress syndrome (ARDS)

Това понятие включва в себе си острата дихателна недостатъчност, възникваща у пациенти с неувредени бели дробове вследствие пулмонални нарушения с различна генеза.

Етиология на острата дихателна недостатъчност

 • Директни белодробни увреждания вследствие на:
  • Аспириране на стомашно съдържимо
  • Аспирация на сладка или солена вода (в случаи на давене)
  • Инхалиране на отровни газове (например N02, пушеци и други)
  • Инхалиране на хипербарен кислород (кислород под високо налягане)
  • Отравяне с Paraquat, наркотици и други
  • Парапневмонична остра дихателна недостатъчност при пневмонии: допълнителни белодробни увреждания, които надхвърлят една обикновена пневмония.
 • Индиректни белодробни увреждания вследствие на:
  • Сепсис
  • Множествена травма (среща се често!), изгаряния
  • Шок (шоков бял дроб)
  • Значителни кръвопреливания
  • Консумативна коагулопатия и др.

Не пропускайте

Коментари