Състояния и заболявания

Остра дихателна недостатъчност

Синоними: шоков бял дроб, респираторен дистрес синдром при възрастните
На английски език: adult respiratory distress syndrome (ARDS)

Това понятие включва в себе си острата дихателна недостатъчност, възникваща у пациенти с неувредени бели дробове вследствие пулмонални нарушения с различна генеза.

Етиология на острата дихателна недостатъчност

 • Директни белодробни увреждания вследствие на:
  • Аспириране на стомашно съдържимо
  • Аспирация на сладка или солена вода (в случаи на давене)
  • Инхалиране на отровни газове (например N02, пушеци и други)
  • Инхалиране на хипербарен кислород (кислород под високо налягане)
  • Отравяне с Paraquat, наркотици и други
  • Парапневмонична остра дихателна недостатъчност при пневмонии: допълнителни белодробни увреждания, които надхвърлят една обикновена пневмония.
 • Индиректни белодробни увреждания вследствие на:
  • Сепсис
  • Множествена травма (среща се често!), изгаряния
  • Шок (шоков бял дроб)
  • Значителни кръвопреливания
  • Консумативна коагулопатия и др.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари