Състояния и заболявания

Остра бъбречна недостатъчност при новородени

Съдържание

  1. Остра бъбречна недостатъчност при новородени
  2. Етиология
  3. Патогенеза и патофизиология
  4. Клинична картина

Въведение

Хемолитично-уремичният синдром, или ХУС, е най-честата причина за острата бъбречна недостатъчност при новородени. След раждането бъбреците и другите органи и системи трябва да поддържат и регулират хомеостазата на организма. Ограничената бъбречна функция на новородените се обуславя от анатомичната им незрялост. А узряването на бъбреците е в зависимост от гестационната възраст. Диуреза е по-малко от 1 мл/кг. т  в течение на повече от 24 часа.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари