Състояния и заболявания

Остеомиелосклероза (Osteomyelosclerosis)

Синоними: Идиопатична миелофиброза (IMF), остеомиелофиброза (OMF)
На английски език: Primary myelofibrosis, osteomyelosclerosis, agnogenic myeloid metaplasia

Касае се за миелопролиферативно заболяване с неизвестна етиология, изявяващо се с клиничната триада:

  • Високостепенна костно-мозъчна фиброза с "опустошаване" на хемопоетичната тъкан.
  • Екстрамедуларно кръвотворене в слезката и черния дроб с изхвърляне на незрели форми в кръвта.
  • Спленомегалия

Честотата е 0,5 заболявания/100 000/ на година; средната възраст на заболелите е 60 години.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари