Състояния и заболявания

Остеомиелосклероза (Osteomyelosclerosis)

Синоними: Идиопатична миелофиброза (IMF), остеомиелофиброза (OMF)
На английски език: Primary myelofibrosis, osteomyelosclerosis, agnogenic myeloid metaplasia

Касае се за миелопролиферативно заболяване с неизвестна етиология, изявяващо се с клиничната триада:

  • Високостепенна костно-мозъчна фиброза с "опустошаване" на хемопоетичната тъкан.
  • Екстрамедуларно кръвотворене в слезката и черния дроб с изхвърляне на незрели форми в кръвта.
  • Спленомегалия

Честотата е 0,5 заболявания/100 000/ на година; средната възраст на заболелите е 60 години.

Не пропускайте

Коментари