Състояния и заболявания

Остеомалация и рахит

Съдържание

 1. Остеомалация и рахит
 2. Клинична картина
 3. Лечение

Определение за остеомалация и рахит

Под понятието рахит се разбира нарушеното минерализиране с дезорганизиране на растежните фуги, а под остеомалация - недостатъчното минерализиране на спонгиозата и компактата. Поради това при децата двата дефекта протичат едновременно, докато у възрастните - след затварянето на епифизата понякога може да се развие остеомалация.

Етиология

 • Недоимък на витамин D (особено синдром на малабсорбция, рядко недостатъчно или липсващо излагане на УВ-лъчи)
 • Нарушения в обмяната на витамин D:
  • На ниво черен дроб (чернодробна цироза, непоносимост към медикаменти, например хидантоин) с недостатъчно образуване на 25-OH-D3 (калцидиол).
  • На ниво бъбреци с недостатъчно образуване на 1,25-(OH)2-D3 (калцитриол): обикновено при хронична бъбречна недостатъчност
  • Псевдо-витамин D-недоимъчен рахит (рядко):
   • Тип I: вроден недоимък на 1алфа - хидроксилаза
   • Тип II: резистентност на прицелния орган по отношение на калцитриола
 • Рядко се срещат витамин D-независими остеомалации при наличие на нарушения на бъбречната тубулна функция (фосфатен диабет, бъбречна тубулна ацидоза), фосфатен недоимък и други.

Не пропускайте

Коментари