Състояния и заболявания

Остеомалация и рахит

Съдържание

 1. Остеомалация и рахит
 2. Клинична картина
 3. Лечение

Определение за остеомалация и рахит

Под понятието рахит се разбира нарушеното минерализиране с дезорганизиране на растежните фуги, а под остеомалация - недостатъчното минерализиране на спонгиозата и компактата. Поради това при децата двата дефекта протичат едновременно, докато у възрастните - след затварянето на епифизата понякога може да се развие остеомалация.

Етиология

 • Недоимък на витамин D (особено синдром на малабсорбция, рядко недостатъчно или липсващо излагане на УВ-лъчи)
 • Нарушения в обмяната на витамин D:
  • На ниво черен дроб (чернодробна цироза, непоносимост към медикаменти, например хидантоин) с недостатъчно образуване на 25-OH-D3 (калцидиол).
  • На ниво бъбреци с недостатъчно образуване на 1,25-(OH)2-D3 (калцитриол): обикновено при хронична бъбречна недостатъчност
  • Псевдо-витамин D-недоимъчен рахит (рядко):
   • Тип I: вроден недоимък на 1алфа - хидроксилаза
   • Тип II: резистентност на прицелния орган по отношение на калцитриола
 • Рядко се срещат витамин D-независими остеомалации при наличие на нарушения на бъбречната тубулна функция (фосфатен диабет, бъбречна тубулна ацидоза), фосфатен недоимък и други.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари