Състояния и заболявания

Остър вирусен хепатит (обща характеристика)

Прогноза на острия вирусен хепатит

Честота на излекуване:

  • Хепатит А: почти 100%
  • Хепатит В: приблизително 90%
  • Хепатит С: < 50%
  • Хепатит D - симултанна инфекция с HBV: подобно на НВ
  • Хепатит D - суперинфекция при HBs - Аг носителство: ограничени изгледи за излекуване
  • Хепатит E: приблизително 90% (около 10% протичат фулминантно, при бременни дори в 20% от случаите!)

Не пропускайте

Коментари