Състояния и заболявания

Остър вирусен хепатит (обща характеристика)

Острият вирусен хепатит е дифузно (негнойно) чернодробно възпаление, причинявано от 5 известни вируса. Между отделните форми на хепатит не съществува кръстосан имунитет.

Патоанатомия

  • Хистологичните признаци на острия вирусен хепатит включват:
  • Пролиферация на Купферовите звездовидни клетки
  • Некрози на отделни клетки и наличие на телца на Councilmann (представляващи некротични клетъчни остатъци)
  • Балонирани чернодробни клетки
  • Лека възпалителна реакция на Глисоновите полета (лимфоцити, макрофаги)
  • Струпване на цероиден пигмент и желязо във фагоцитите в стадия на отзвучаване (на хепатита)

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари