Състояния и заболявания

Остър перитонит у новороденото и в детската възраст

На латински език: Peritonitis acuta
На английски език: Acute peritonitis

Перитонитът представлява остро възпаление на перитонеума, проявяващо се като реакция на микробна флора или асептични агенти, което протича с локални и общотоксични възпалителни усложнения.

Класификация

В зависимост от етиологията перитонитите се делят на три основни групи:

  • първичен (криптогенен) перитонит,
  • вторичен (огнищен) перитонит,
  • следоперативен перитонит.

В зависимост от вида на ексудата перитонитът бива серозен, серо-фибринозен, фибринозен, гнойно-фибринозен, гноен и фекулентен.

Според разпространението на процеса в областите на коремната кухина перитонитът се разделя на:

  • локален (в една анатомична област),
  • пълзящ (заемащ две анатомични области),
  • дифузен (процесът се разпространява в повече от две анатомични области),
  • тотален (обхваща всички анатомични области).

Според бактериалния причинител перитонитът може да бъде монобактериален (стрептококов, пневмококов или гонококов) или полибактериален (асоциация аеробни и анаеробни микроорганизми).

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари