Състояния и заболявания

Остър перикардит

На английски език: acute pericarditis

Етиология на острия перикардит

 • Инфекциозен перикардит:
  • Най-често с вирусна етиология: спектърът на причинителите е като този при миокардитите: Coxsackie В, lnfluenza-вирус, Adeno-, ЕСНО-вируси и др. Важно! Болшинството от „идиопатичните“ случаи на перикардит са предизвикани от вируси!
  • По-рядко причинителите са бактерии: микобактерии (ТБК), перикардит при септични заболявания и др.
 • Имунологично обусловени перикардити:
  • Системен лупус еритематодес и ревматична треска (в рамките на ревматичния панкардит – патоанатомично в 100% от случаите е налице засягане на перикарда, но клинично само в 10%)!
  • Алергичен перикардит (серумна болест, лекарствени средства)
  • Постинфарктен синдром (Dressler-syndrom) и синдром post cardiomiotomiam: 10 – 20 дни след сърдечен инфаркт, съответно хирургични интервенции върху сърцето, може да се развие перикардит/плеврит с фебрилитет (увеличена СУЕ, левкоцитоза, доказване на циркулиращи антитела, насочени срещу миокарда)
 • Pericarditis (epistenocardica) при миокарден инфаркт – настъпва в рамките на първата седмица
 • Перикардит при уремия
 • Посттравматичен перикардит
 • Перикардит при неоплазми (туморна инвазия върху перикарда, например при бронхиален карцином)
 • Перикардит след лъчетерапия

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари