Състояния и заболявания

Остър панкреатит

Етиология

 • Заболявания на жлъчните пътиша (40 - 50%): камъни в холедоха, стеноза на papilla Vateri
 • Употреба на алкохол (30 - 40%)
 • Идиопатичен панкреатит (10 - 30%): без видими причини
 • По-редки причини (5%):
  • Коремни травми, след коремни операции, след ендоскопска ретроградна холецисто-панкреатография
  • Вирусни инфекции (например заушка, СПИН и др.)
  • Медикаменти (напр. диуретици, цитостатици, естрогени, кортикостероиди и др.)
  • Дивертикул на дуоденума (парапапиларен), пенетрираща дуоденална/стомашна язва
  • Изразена хипертриглицеридемия, хиперкалциемия (първичен хиперпаратиреоидизъм)
  • Аскариди в жльчните пътища и др.

Не пропускайте

Коментари