Състояния и заболявания

Остър панкреатит

Етиология

 • Заболявания на жлъчните пътиша (40 - 50%): камъни в холедоха, стеноза на papilla Vateri
 • Употреба на алкохол (30 - 40%)
 • Идиопатичен панкреатит (10 - 30%): без видими причини
 • По-редки причини (5%):
  • Коремни травми, след коремни операции, след ендоскопска ретроградна холецисто-панкреатография
  • Вирусни инфекции (например заушка, СПИН и др.)
  • Медикаменти (напр. диуретици, цитостатици, естрогени, кортикостероиди и др.)
  • Дивертикул на дуоденума (парапапиларен), пенетрираща дуоденална/стомашна язва
  • Изразена хипертриглицеридемия, хиперкалциемия (първичен хиперпаратиреоидизъм)
  • Аскариди в жльчните пътища и др.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари