Състояния и заболявания

Омфалоцеле

На латински език: exomphalos

Това е пълната форма на средната целозомия, оформяща се към 3 – ия лунарен месец. Среща се 1 на 5 000 раждания, по-често у момчетата. Представлява дефект на предната стена в областта на пъпа, лежащ в основата на амниотичен сак, в който пролабират коремни органи. Класификация В зависимост от размерите на омфалоцелето различаваме малко (до 5 см в диаметър), средно (от 6 до 8 см) и голямо (над 8 см). Омфалоцелето може да бъде неусложнено и усложнено (с некроза или руптура на омфалоцелния сак). Клинична картина В областта на пъпа се установява различен по големина амниотичен сак, през който прозират черен дроб и чревни гънки. Малките форми съдържат само черва, а коремната кухина е добре развита. При средните се разполагат част от черния дроб и чревния тракт, а в големите се вмества целия черен дроб. При тях коремната кухина е хипопластична. В голям процент са налице съчетани аномалии. Диагноза Диагнозата се поставя пренатално при ехографското изследване на плода. За да се предотврати руптура на сака при големите форми, се извършва sectio cesarea. Лечението може да бъде консервативно и оперативно. Консервативното лечение се прилага при недоносени деца в тежко общо състояние с големи и възпалително усложнени омфалоцелета. Амниотичната мембрана се третира с антисептични разтвори за да се изсуши повърхността и стимулира вторична гранулация. Оперативното лечение е едноетапно (при малки и средни размери на омфалоцелето) и многоетапно (при големи размери). Едноетапното лечение се състои в ексцизия на мембраната и пластично възстановяване на коремната стена. Многоетапно лечение се прилага в случаите, когато има несъответствие между обема на неразвитата коремна кухина и хернираните органи. Тяхното насилствено репониране може да доведе до значително повишаване на абдоминалното налягане. Използуват се две оперативните методики: - R.Gross – покриване на мембраната с мобилизирана от страничните райони кожа. След 1 годишна възраст се коригира оперативно образувалата се вентрална херния - S.Schuster – покриване на мембраната с хетеропластични материали и етапно репониране на коремните органи. Прогнозата е добра.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари