Състояния и заболявания

Облитериращ тромбангиит (Болест на Бюргер)

На английски език: thromboangiitis obliterans, Buerger's disease, Winiwarter-Buerger disease

Определение за облитериращ тромбангиит (болест на Бюргер)

Сегментен многоогнищен ангиит на малките и средните по големина артерии и вени на крайниците (дистално от колената или лактите) с вторично тромбозиране на лумена. Среща се често при млади мъже пушачи или дъвчещи тютюн, по-разпространен е в Средиземноморския регион

Клинична картина

  • Болки, цианоза, чувство на студенина по периферните части на крайниците
  • Мигриращ флебит
  • Некроза или гангрена на крайниците (на пръстите на ръцете и краката)

Диагноза

Анамнеза (тютюнопушене), клинична картина, цветна доплерова ехография/ангиография.

Лечение

  • Спиране на пушенето! (най-важна мярка!)
  • Лечение с простагландин Е1
  • Евентуално кратковременно даване на кортикостероиди
  • Евентуално симпатектомия

Не пропускайте

Коментари