Състояния и заболявания

Нощно напикаване

На латински език: Enuresis nocturnа
На английски език: Nocturnal Enuresis

Съдържание

Обща характеристика

Американската педиатрична асоциация определя енурезиса като повтарящо се неконтролируемо изпразване на пикочния мехур по време на сън при деца над 5-годишна възраст. Според някои български автори енурезис наблюдава се преди всичко при децата, като след 3 годишна възраст се смята за абнормна проява. Съществуват и други определения за това заболяване, например неконтрулируема микция на детето в дрехите и леглото при липса на изразена медицинска патология или неконтролируема микция по време на сън с честота по-малко от два пъти месечно, при деца с нормален контрол върху функцията на пикочния мехур и при липса на вродени или придобити дефекти на пикочните пътища.

N.B. Обобщено можем да кажем, че за енурезис ноктурна трябва да се говори тогава, когато дете на 5-6-годишна възраст се напикава в леглото през нощта минимум два пъти месечно, а когато е над 6 годишна възраст – минимум един път месечно.

Пълният контрол над микцията се формира от първата до третата години от живота на детето и окончателно завършва до края на четвъртата година. В зависимост от възрастта и от количеството на изпитата течност микциите са 7-9 за 24 часа, като през нощта не се наблюдават микции. Но при 10-15% от децата, на възраст 5-12 години, това прекъсване на микциите не настъпва.

Енурезис ноктурна представлява неволево уриниране, което започва в 3 - 4 НРЕМ (синхронния) стадий на съня. По-рядко енурезис се наблюдава и по време на втори стадий НРЕМ или РЕМ при индивиди, които не се събуждат при позиви за уриниране. Много често идиопатичният енурезис изчезва спонтанно преди или по време на пубертета. Други специалисти в тази област считат, че енурезис се наблюдава във всяка фаза на съня.

Нощното незадържане на урината е сериозен проблем, който се отразява както на детето, така и на неговото семейство. Важно е да се отдиференцира енурезис ноктурна от органично заболяване, например урологично или неврологично. Необходима е подкрепа на  детето от страна на родителите и индивидуален тактичен подход. Детето се срамува и се страхува да отиде на организирани мероприятия (детски лагер, екскурзия) притеснявайки се,  че там ще има проблеми и другите деца ще му се подиграват. Създава се порочен кръг, страданието влошава психическото състояние и в резултат на това заболяването прогресира. Нощното напикаване е проблем на цялото семейство. Често дори родителите се срамуват от заболяването на детето си, което води до трудности в лечението. Всичко това води и до влошаване на семейните взаимоотношения, децата се затварят в себе си, отдалечават се близките си, възприемат околната среда без любов, дори агресивно (враждебно).

Енурезис ноктурна произлиза от гръцката дума enuro (уриниране) и е синоним на нощното незадържане на урината. Енурезис ноктурна е един от най-сериозните проблеми при децата и понякога изисква съвместни усилия на уролози, психиатри, педиатри, ендокринолози и психолози.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари