Състояния и заболявания

Номотопни нарушения в образуването на възбуждението

Съдържание

  1. Номотопни нарушения в образуването на възбуждението
  2. Лечение

Синусова аритмия

Дихателна синусова аритмия: касае се за физиологично повишаване на сърдечната честота по време на вдишване (Bainbridge-reflex в резултат на повишен венозен приток) и нейното забавяне по време на издишване (обусловено от вагуса); най-силно проявено у децата и младежите.

Независеща от дишането синусова аритмия: среща се по-рядко и говори за увреда на синусовия възел.

Синусова брадикардия (сърдечна честота < 60/мин.)

  • Физиологична: млади и стари хора, спортисти, при повишен вагусов тонус
  • Патологична: например хипотиреоидизъм, хипотермия, повръщане, покачване на вътречерепното налягане, тиф, болен синусов възел и хиперреактивен каротиден възел
  • Фармакологична: лечение с бетаблокери, антиаритмични медикаменти, дигиталисови препарати и др.

Критичната граница на брадикардията зависи от резервите на сърцето: някои спортисти имат нощни брадикардии до < 40/мин. без оплаквания, докато сърдечно болни и по-възрастни хора веднага проявяват симптоми на нарушено мозъчно кръвообръщение (виене на свят, синкопи). Патологичната синусова брадикардия се характеризира с неадекватно нарастване на сърдечната честота при натоварване.

Синусова тахикардия (сърдечна честота > 100/мин.)

  • Физиологична: кърмачета, малки деца, при физическо и психическо натоварване, емоционални реакции, повишен симпатиков тонус
  • Патологична: например фебрилитет (на 1 градус целзий покачване на честотата с около 10 удара/мин.), хипертиреоидизъм, анемия, хипоксия, кръвоизлив, шок, сърдечна недостатъчност, миокардит, cor pulmonale, хиперкинетичен сърдечен синдром (вегетативни регулаторни нарушения под формата на тахикардии в покой и особено изразени при натоварване и систолна хипертония)
  • Фармакологична: алкохол, кофеин, никотин, производни на адреналина, атропин и др.

Критичната граница на тахикардията зависи от резервите на сърцето и възрастта на пациента (максималната сърдечна честота при ергометрия се пресмята - 220 минус възрастта). С нарастване на тахикардията диастолата се скъсява, така че сърдечният минутен обем се понижава (при това ЕКГ може да покаже обусловено от тахикардията снижаване на ST-сегмента като белег на смутена реполяризация).

Не пропускайте

Коментари