Състояния и заболявания

Номотопни нарушения в образуването на възбуждението

Съдържание

  1. Номотопни нарушения в образуването на възбуждението
  2. Лечение

Синусова аритмия

Дихателна синусова аритмия: касае се за физиологично повишаване на сърдечната честота по време на вдишване (Bainbridge-reflex в резултат на повишен венозен приток) и нейното забавяне по време на издишване (обусловено от вагуса); най-силно проявено у децата и младежите.

Независеща от дишането синусова аритмия: среща се по-рядко и говори за увреда на синусовия възел.

Синусова брадикардия (сърдечна честота < 60/мин.)

  • Физиологична: млади и стари хора, спортисти, при повишен вагусов тонус
  • Патологична: например хипотиреоидизъм, хипотермия, повръщане, покачване на вътречерепното налягане, тиф, болен синусов възел и хиперреактивен каротиден възел
  • Фармакологична: лечение с бетаблокери, антиаритмични медикаменти, дигиталисови препарати и др.

Критичната граница на брадикардията зависи от резервите на сърцето: някои спортисти имат нощни брадикардии до < 40/мин. без оплаквания, докато сърдечно болни и по-възрастни хора веднага проявяват симптоми на нарушено мозъчно кръвообръщение (виене на свят, синкопи). Патологичната синусова брадикардия се характеризира с неадекватно нарастване на сърдечната честота при натоварване.

Синусова тахикардия (сърдечна честота > 100/мин.)

  • Физиологична: кърмачета, малки деца, при физическо и психическо натоварване, емоционални реакции, повишен симпатиков тонус
  • Патологична: например фебрилитет (на 1 градус целзий покачване на честотата с около 10 удара/мин.), хипертиреоидизъм, анемия, хипоксия, кръвоизлив, шок, сърдечна недостатъчност, миокардит, cor pulmonale, хиперкинетичен сърдечен синдром (вегетативни регулаторни нарушения под формата на тахикардии в покой и особено изразени при натоварване и систолна хипертония)
  • Фармакологична: алкохол, кофеин, никотин, производни на адреналина, атропин и др.

Критичната граница на тахикардията зависи от резервите на сърцето и възрастта на пациента (максималната сърдечна честота при ергометрия се пресмята - 220 минус възрастта). С нарастване на тахикардията диастолата се скъсява, така че сърдечният минутен обем се понижава (при това ЕКГ може да покаже обусловено от тахикардията снижаване на ST-сегмента като белег на смутена реполяризация).

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари