Състояния и заболявания

Неврит на лицевия нерв

Синоними: Парализа на Bell
На латински език: Neuritis nervi facialis
На английски език: Bell's palsy

Диагноза

Болният се изследва за инфекции и друга патология, която може да причини симптоматична лезия на нерва. Правят се рентгенови снимки на пирамидната кост, компютърна томография на задната черепна ямка с контрастна материя или ЯМР за изключване на туморен процес. Ликворното изследване може да изключи възможността за хроничен менингит, луес и др. ЕМГ изследването е важно за преценка на степента на денервация на засегнатия нерв и нивото на увреда. Изследвания с ЕМГ след лечение показват степента на възстановяване на нервната проводимост и имат значение за прогнозата.

Диференциална диагноза

  • Разграничаване на централна от периферна парализа на лицевия нерв. В някои случаи при централна пареза може да има леко засягане и на горния клон на нерва. Важно значение имат допълнителните симптоми от страна на n. intermedius.
  • Ядрената увреда на нерва е с чисто моторна симптоматика и се съпровожда от пирамидна симптоматика на противната страна и други стволови симптоми.
  • Herpes zoster или ганглионит на gangl. oticum (синдром на Ramsay - Hunt). Освен парализа на лицевия нерв има херпетичен обрив във външния слухов проход. В ликвора може да има лек възпалителен менингеален синдром.
  • Синдром на Melkerson-Rosenthal. Комбинация от лицева парализа с оток на устните и силно набразден език (lingua glabra). Касае се за грануломатозен процес на лицето, езика и устните. Заболяването има рецидивиращ характер.
  • Симптоматични лезии на лицевия нерв:
    • Неврином на n. statoacusticus. При него слухът постепенно се намалява до глухота, появява се щум в ухото, засягат се и други черепномозъчни нерви, като n. trigeminus, n. abducens. В ликвора има задължително белтъчно-клетъчна дисоциация.
    • Понтинна форма на полиомиелит. Съпровожда се с остро развили се вяли парализи на крайниците и токсико-инфекциозен синдром.

Не пропускайте

Коментари