Състояния и заболявания

Неврит на лицевия нерв

Синоними: Парализа на Bell
На латински език: Neuritis nervi facialis
На английски език: Bell's palsy

Диагноза

Болният се изследва за инфекции и друга патология, която може да причини симптоматична лезия на нерва. Правят се рентгенови снимки на пирамидната кост, компютърна томография на задната черепна ямка с контрастна материя или ЯМР за изключване на туморен процес. Ликворното изследване може да изключи възможността за хроничен менингит, луес и др. ЕМГ изследването е важно за преценка на степента на денервация на засегнатия нерв и нивото на увреда. Изследвания с ЕМГ след лечение показват степента на възстановяване на нервната проводимост и имат значение за прогнозата.

Диференциална диагноза

  • Разграничаване на централна от периферна парализа на лицевия нерв. В някои случаи при централна пареза може да има леко засягане и на горния клон на нерва. Важно значение имат допълнителните симптоми от страна на n. intermedius.
  • Ядрената увреда на нерва е с чисто моторна симптоматика и се съпровожда от пирамидна симптоматика на противната страна и други стволови симптоми.
  • Herpes zoster или ганглионит на gangl. oticum (синдром на Ramsay - Hunt). Освен парализа на лицевия нерв има херпетичен обрив във външния слухов проход. В ликвора може да има лек възпалителен менингеален синдром.
  • Синдром на Melkerson-Rosenthal. Комбинация от лицева парализа с оток на устните и силно набразден език (lingua glabra). Касае се за грануломатозен процес на лицето, езика и устните. Заболяването има рецидивиращ характер.
  • Симптоматични лезии на лицевия нерв:
    • Неврином на n. statoacusticus. При него слухът постепенно се намалява до глухота, появява се щум в ухото, засягат се и други черепномозъчни нерви, като n. trigeminus, n. abducens. В ликвора има задължително белтъчно-клетъчна дисоциация.
    • Понтинна форма на полиомиелит. Съпровожда се с остро развили се вяли парализи на крайниците и токсико-инфекциозен синдром.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари