Състояния и заболявания

Невъзпалителни вторични кардиомиопатии

  • Кардиомиопатии при системни заболявания, например: М. Boeck (Sarcoidosis)
  • Кардиомиопатии при обменни нарушения: хипокалиемия, калциноза, оксалоза, амилоидоза, хемохроматоза, вродени кумулативни заболявания, авитаминози (болестта Beriberi при недоимък на Vitamin В 1), недохранване (квашиоркър).
  • Кардиомиопатии при хормонални смущения: хипо-/хипертиреоидизъм, феохромоцитом, акромегалия, послеродова кардиомиопатия.
  • Токсични кардиомиопатии: фосфор, хлороформ, арсен, кобалт, алкохол, медикаменти. например Daunorubicin (Adriamycin) и други антрациклини, Mitoxantron.

Перикардит и перимиокардит (Pericarditis и Perimyocarditis)

Клиничното разграничаване между миокардит (със синусова тахикардия, ритъмни нарушения, уголемяване на сърцето и други) и перикардит (с ретростернални болки, перикардно триене и други) не винаги е възможно и разумно: едновременното въвличане на субепикардните слоеве на миокарда (отговорни за ЕКГ-измененията!) при перикардит е станало причина за въвеждането в тези случаи на понятието Perimyocarditis (перимиокардит).

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари