Състояния и заболявания

Нефропатии по време на бременността

Съдържание

ЕРН гестоза (или прееклампия): хипертония + протеинурия с или без отоци

Това е заболяване вследствие бременността. 30% от бременните жени с предшествуващи бъбречни страдания заболяват от ЕРН  гестоза, процента честота се удвоява, когато съществува допълнително нарушение на бъбречната функция или хипертония.

Лечение на ЕPH гестозата

Балансиране на течностите и електролитния състав, салуретици, антихипертензивни средства. При хипертония, която не може да бъде овладяна или при появата на гърчове се предприема родоразрешаване посредством цезарово сечение!

Не пропускайте

Коментари