Състояния и заболявания

Нефролитиаза

Синоними: Бъбречнокаменна болест
На латински език: Nephrolithiasis
На английски език: Nephrolithiasis

Нефролитиазата е заболяване, при което в урината се образуват камъни, съставени от матрикс (уромукоид) и кристали.

Видове камъни

  • Калциев оксалат
  • Калциев фосфат
  • Уратни камьни - около 15%
  • Струвити (магнезиево-амониев фосфат)  < 5%
  • Рядко срещани камъни:
    • Цистинови камъни при цистинурия
    • 2,8-дихидроксаденинови камъни при много рядко унаследявания автозомно-рецесивен дефект на аденинфосфорибозилтрансферазата

Камъните от калциев оксалат и калциев фосфат обхващат около 80% от всички случаи на нефролитиаза.

Не пропускайте

Коментари