Състояния и заболявания

Недоимък на адхезиращ протеин

Функционално нарушение на гранулоцитите. Среща се рядко и е вродено заболяване с повишено предразположение към инфекции. Вследствие наследствен автозомно-рецесивен мембранен дефект миелоидните и лимфоидните клетки не могат да се захващат за ендотела. Характерни са забавеното отделяне на остатъка от пъпната връв, персистирането на физиологичната гранулоцитопоеза у новороденото с предразположение към инфекции. Подлежи на корекция посредством костно-мозъчна трансплантация.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари