Състояния и заболявания

Небактериален тубуло-интерстициален нефрит

Синоними: Абактериален интерстициален нефрит

Остър абактериален интерстициален нефрит

Етиология

  • Обикновено е налице алергична реакция срещу медикаменти (които действат като хаптени): антибиотици, аналгетици, нестероидни противовъзпалителни средства и др.
  • По-редки инфекциозни заболявания: например скарлатина, дифтерия и др.

Клинична картина

  • Евентуално екзантем, температура, артралгия
  • Еозинофилия, хематурия, протеинурия
  • Евентуално покачване на остатъчно-азотните показатели

Не пропускайте

Коментари