Състояния и заболявания

Нарушения на сърдечния ритъм

Синоними: ритъмни нарушения

Ритъмните нарушения се срещат много често. Те се появяват у органично здрави лица или са следствие от сърдечно, или извънсърдечно заболяване, съответно увреждане. ЕКГ уточнява вида на ритъмното варушение (РН), от което зависи и симптоматичното лечвние. Разпознаването на причината е предпоставка за провеждане на етиологично лечение и определяне на прогнозата.

Етиология

 • Миокардни причини:
  • Исхемична болест на сърцето и инфаркт на миокарда
  • Миокардит и кардиомиопатии
 • Хемодинамични причини:
  • Обемно обременяване на сърцето: пороци
  • Тензионно обременяване на сърцето, артериална или пулмонална хипертония, пороци
 • Екстракардиални причини:
  • Психовегетативни фактори
  • Електролитни нарушения (особено хиперкалиемия)
  • Хипертиреоидизъм
  • Хипоксия
  • Медикаменти (например сърдечни гликозиди, антиаритмични средства, психофармака), токсини
  • Употреба на алкохол и кафе в големи количества
  • Хиперреактивен каротиден синус

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари