Състояния и заболявания

Миелодиспластичен синдром (МДС)

Синоними: миелодисплазия
На английски език: myelodysplastic syndrome (MDS), myelodysplasia

Този синдром включва хетерогенна група от клонални заболявания на хемопоетичните стволови клетки с неефективна хемопоеза и периферна цитопения (моно-, би- и панцитопения). Костният мозък е богат на клетки, с повишен дял на бластите и наличие на атипизъм (дисхемопоеза). Част от пациентите развива след месеци или години остра миелобластна левкоза (AML).

Честота възлиза на 3 случая/100 000/година. Честотната крива е с връх след 60-тата година от живота.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари