Състояния и заболявания

Медикаментозни и токсични чернодробни увреждания

Съдържание

  1. Медикаментозни и токсични чернодробни увреждания
  2. Патофизиология
  3. Клинична картина
  4. Диагноза и прогноза

Хепато-токсичните вещества се подразделят на две групи

  • Облигатни хепатотоксини
    • Чернодробното увреждане настъпва след кратък латентен период в зависимост от дозата и поради това може да бъде предвидено. Интервалът от време между експозицията и появата на чернодробното увреждане е кратък.
  • Факултативни хепатотоксини (мнозинството от токсините)
    • Чернодробното увреждане настъпва след различно дълъг латентен период в зависимост от дозата при малка част от засегнатите и поради това не може да бъде предвидено. Интервалът от време между експозицията и проявата на увреждането често възлиза на 10 - 14 дни. Реакциите на свръхчувствителност, имунологичните реакции и генетичните фактори играят известна роля (напр. състоянието на ацетилиращите ензими: хепатити, причинени от изониазид, преобладават сред пациентите, които бързо ацетилират веществата, така наречените бързи ацетилатори).

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари