Състояния и заболявания

Малигнени лимфоми на тънкото черво

  • Първичните лимфоми са два типа:
    • Първични лимфоми в западните страни (обикновено от В-клетъчен тип)
    • Средиземноморски лимфоми = имунопролиферативно заболяване на тънкото черво: обикновено то е свързано с диария, малабсорбция и парапротеинемия с тежки вериги тип алфа
  • Вторични лимфоми: срещат се в рамките на системния лимфом на Ходжкин и неходжкиновите лимфоми

Лечение

Съобразена със стадия химиотерапия

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари