Състояния и заболявания

Малигнени лимфоми

Те са неоплазми на лимфната система, които се подразделят на 2 групи:

Особени форми: плазмоцитом, числящ се към групата на неходжкиновите лимфоми, който по правило започва с дифузно разрастване на плазмоцити в костния мозък, при което засягането на лимфните възли е без значение.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари